Contribución ao desenvolvemento de novas tecnoloxías para biorrefinerías
11/12/2020 | Lucía Penín Sánchez | Directores: Juan Carlos Parajó Liñares, Valentín Santos Reyes
Mención Internacional

Produción e caracterización de bebidas funcionales obtidas por fermentación de zumes de froitas con gránulos de kéfir
02/10/2020 | Delicia Liliana Bazán Tantaleán | Directores: Nelson Pérez Guerra, José Manuel Domínguez González

Uso de Altas Presións e Ultrasons como medida correctora da pastosidade en Xamón curado
30/09/2020 | Cristina Pérez Santaescolástica | Directores: José Manuel Lorenzo Rodríguez, Laura Purriños Pérez, Francisco Javier Carballo García
Mención Internacional

Estado de saúde da poboación materno-infantil galega en base á súa exposición a contaminantes ambientais
18/12/2019 | Tania María Fernández Cruz | Directores: Jesús Simal Gándara, Elena Martínez Carballo
Mención Internacional

Efectos dos funxicidas de nova xeración sobre o proteoma de lévedos fermentativos e o metaboloma fenólico con influencia na cor de viños tintos
12/12/2019 | Noelia Briz Cid | Directores: Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero
Mención Internacional

Impacto dos funxicidas sobre o metabolismo dos lévedos vínicos e a súa implicación na biosíntese de compostos volátiles responsables do aroma
04/12/2019 | Thais Sieiro Sampedro | Directores: Jesús Simal Gándara, Carmen González Barreiro, Raquel Rial Otero

Produción de biomasa probiótica e nisina por Lactococcus lactis subsp. lactis CECT 539
22/11/2019 | Mónica Costas Malvido | Directores: Ricardo Javier Bendaña Jácome, Nelson Pérez Guerra

Obtención de fraccións enriquecidas en compostos bioactivos a partir de extractos acuosos de Sargassum muticum
22/11/2019 | Patricia Pérez Larrán | Directores: Herminia Domínguez González, Elena María Balboa Alfaya

Propiedades físicas do solo baixo diferentes manexos: unha análise mediante exploración por TAC, experimentos de transporte e caracterización dos saltos de presión
31/10/2019 | Diego Soto Gómez | Directores: José Eugenio López Periago, Marcos Paradelo Pérez
Mención Internacional

Hidrodifusión asistida con microondas e combinada coa gravidade (MHG): extracción e caracterización de compostos con propiedades antioxidantes
25/10/2019 | Lucía López Hortas | Directores: María Dolores Torres Pérez
Mención Internacional

Valorización de materiais lignocelulósicos de rápido crecemento mediante esquemas de biorrefinería
25/06/2019 | Elena Domínguez Corral | Directores: Gil Garrote Velasco, Aloia Romaní Pérez
Mención Internacional

Efecto do extracto de algas sobre a calidade dos produtos cárnicos
24/05/2019 | Rubén Agregán Pérez | Directores: José Manuel Lorenzo Rodríguez, Daniel José Franco Ruíz, Francisco Javier Carballo García
Mención Internacional

Estudo do enranzamento autooxidativo dalgunhas graxas animais: correlación e representatividade dos parámetros indicadores
05/04/2019 | Francisco José Méndez Cid | Directores: Francisco Javier Carballo García, Sidonia Martínez Suárez

Produción de variedades preferentes nas D.O. Ribeiro e Ribeira Sacra
18/02/2019 | José Antonio Cortiñas Rodríguez | Directores: Francisco Javier Rodríguez Rajo, María Fernández González, María Jesús Aira Rodríguez

Desenvolvemento de galletas enriquecidas con fitosterois e fortificadas con ferro e calcio vehiculados con hidrolizados de caseína
22/11/2018 | Ricardo Troncoso Recio | Directores: Nelson Pérez Guerra, Ana María Torrado Agrasar
Mención Internacional

Epidemioloxía da esclerose múltiple na cidade de Ourense
23/07/2018 | Camila Fraga González | Directores: Monserrat Míguez Bernárdez, José María Óscar Prieto González

Respuesta ómica a la infección por Xanthomonas campestris pv. campestris en prantas de Brassica oleracea
19/07/2018 | María Tortosa Viqueira | Directores: Pablo Velasco Pazos, Elena Cartea González
Mención Internacional

Influencia de diferentes lévedos no aroma de viños e bebidas espirituosas
05/07/2018 | Lorena Lara Fernández | Directores: Ignacio Orriols Fernández, Pilar Blanco Camba

Análise de ciclo de vida de reutilización de equipos ofimáticos: estudo comparativo de distintas alternativas de aplicación industrial
23/04/2018 | Marta María Pérez Martínez | Directores: Benedicto Soto González

Extracción e purificación de compostos bioactivos de Sargassum muticum
02/03/2018 | Noelia Flórez Fernández | Directores: Herminia Domínguez González e María Jesús González Muñoz
Mención Internacional

Formulación dun xeado de leite e castaña (Castanea sativa Miller) e valoración de alternativas para mellorar as súas características de salubridade
15/12/2017 | Luis Alfredo Espinoza Espinoza | Director: Juan Antonio Centeno Domínguez

Tratamento biolóxico de compostos fenílicos
27/11/2017 | Alicia Pérez Paz | Director: José Manuel Domínguez González

Deseño experimental, modelado cinético e análises de impactos ambientais en procesos de valorización de residuos/descartes pesqueiros
26/07/2017 | Carla Daniela Gonçalves Lopes | Director: Ricardo Isaac Pérez Martín

Obtención de furanos empleando Líquidos Iónicos
04/05/2017 | Susana Peleteiro Prieto | Director: Juan Carlos Parajó Liñares
Mención Internacional

Predición da influencia de moléculas anfifílicas sobre a dinámica interna en microemulsións baseadas en AOT mediante o uso de redes neuronais artificiais
29/07/2016 | Iago Antonio Montoya Rodríguez | Director: Juan Carlos Mejuto Fernández

Alteracións no eixo hipotalámico-hipofisario-adrenal inducidas pola exposición a sulfonato de perfluorooctano (PFOS) en rata macho adulta
22/07/2016 | Ramón Salgado Freiría | Director: Mª Anunciación Lafuente Giménez

Toxicidade do sulfonato de perfluorooctano (PFOS) no eixo hipotalámico-hipofisario-testicular en rata macho adulta
22/07/2016 | Sergio López Doval | Director: Mª Anunciación Lafuente Giménez

Composición bioquímica da variedade “Mencía” (Vitis vinífera L.) na D.O. Ribeira Sacra: Influencia do “terroir” e adaptación ao cambio climático
21/11/2014 | Iria Rodríguez Vega | Director: José Manuel García Queijeiro