Actividade Duración Carácter Descripción
Cursos de Inglés 30 horas Obrigatorio A área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo oferta ao longo do curso diferentes Cursos de Idiomas con niveis variados que os doutorandos poden realizar
Curso de comunicación oral en inglés académico 30 horas Opcional Destinado a mellorar as habilidades para a difusión científica a través das exposicións en inglés.
Curso de comunicación escrita en inglés académico 30 horas Opcional Destinado a mellorar as habilidades para a difusión científica a través das publicacións en inglés.
Seminarios de investigación 10 horas Obrigatorio Destinado a mellorar as estratexias de comunicación en público dos resultados da investigación.
Presentación de comunicacións en Congresos Científicos 10 horas Opcional Participación en congresos científicos nacionais ou internacionais ao longo do seu período de formación, nos que presentará unha contribución científica en forma de comunicación ou póster.
Promoción da mobilidade 5 horas Opcional Charlas e coloquios para o fomento da realización por parte dos doutorandos de estancias en centros de investigación estranxeiros para poder obter un Doutoramento con Mención Internacional.
Curso de Estatística 20 horas Opcional O Departamento de Estatística e Investigación Operativa e a Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa a través da área de Innovación Educativa ofertan anualmente un Curso de estatística aplicada á Investigación