Elaboración de prediccións sobre o contido de polen e aléxenos no aire

Responsable

 

Determinación do estado fitosanitario dos cultivos e modelos predictivos de aplicación de tratamentos fitosanitarios

Responsable:

 

Influencia do cambio climático sobre os cultivos e especies autóctonas

Responsable:

 

Caracterización físico-química e organoléptica dos meles

Responsable:

 

Caracterización e identificación da orixe botánica dos meles

Responsable

 

Refinería de biomasa vexetal

Responsable

 

Produción e avaliación de antioxidantes naturais

Responsable

 

Desenvolvemento de novos materiais a partir da biomasa vexetal

Responsable

 

Obtención e avaliación de novos ingredientes funcionais

Responsable

 

Valorización de biomasa vexetal

Responsable

 

Desenvolvemento de novos procesos de extracción

Responsable:

 

Alimentos nutracéuticos

Responsable:

 

Produtos lácteos fermentados/madurados

Responsable:

 

Produtos cárnicos cru-curados

Responsable:

 

Caracterización e tipificación de diferentes Brassica spp. cultivadas en Galicia

Responsable:

 

Distribución de contaminantes químicos orgánicos agrícolas e ambientais na cadea de produción de alimentos

Responsable:

 

Caracterización e mellora da calidade sensorial (composición aromática) e funcional (perfil polifenólico) dos alimentos

Responsable:

 

Estudo da presenza, distribución e mobilidade de metais pesados (Cu, Zn, Pb, Hg) e pesticidas en chans

Responsable:

 

Estudo da calidade da auga e modelización de procesos hidrolóxicos en concas forestais

Responsable:

 

Termalismo e Xeotermia

Responsable:

 

Revalorización de residuos agroalimentarios

Responsable:

 

Transporte de agroquímicos e elementos traza no sistema planta-auga-solo

Responsable:

 

Agroinformática e viticultura

Responsable:

 

Produción, purificación, caracterización e aplicación de enzimas microbianas de interese alimentario e ambiental

Responsable:

 

Produción e aplicación de bacterias lácticas probióticas e bacteriozinas

Responsable:

 

Aproveitamento e valorización de materiais residuais e subprodutos da industria alimentaria mediante procesos fermentativos

Responsable:

 

Coloides e Interfases

Responsable:

 

Interacción de modelos in vitro de membrana con compostos de interese biolóxico e tecnolóxico

Responsable:

 

Proteómica

Responsable:

  • Jose Luis Capelo Martínez

 

Chemosensores

Responsable:

  • Carlos Lodeiro Espiño

 

Seguridade alimentaria

Responsable:

 

Identificación e cuantificación de diversos produtos en diferentes matrices agroalimentarias

Responsable: