O programa conta cunha comisión académica do programa de doutoramento (en adiante CAPD), órgano responsable do deseño, implantación, actualización, organización, calidade e coordinación do título.

Composición

 

Funcións

Consulta as funcións da CAPD no Regulamento de Estudos de Doutoramento da UVigo