Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
IPD1
Prazas ofertadas
20 20 20
IPD2
Demanda
15 19 17
IPD3
Matrícula de novo ingreso
14 19 17
IPD4
Nº de estudantes matriculados
54 63 71
IPD5
% de estudantado procedentes de estudos de máster doutras universidades
21,43% 21,05% 17,65%
IPD6
% de estudantado estranxeiro matriculado
5,56% 4,76% 8,45%
IPD7
% de novos ingresos que requiren complementos formativos
0,00% 0,00% 0,00%
IPD8
% de estudantado matriculado según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial

81,48%
18,52%

79,36%
20,64%

77,46%
22,54%

IPD11
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta)
33,33% 31,75% 35,21%
IPD15
% de directores con sexenios vivos
92,00% 89,66% 96,97%
IPD16
% de directores estranxeiros
1,67%
IPD17
Número de expertos internacionais en tribunais
1 3 3
IPD18-01
Número de teses defendidas
2 7 5
IPD18-02
Número de teses según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

2

6

1

3

2

IPD18-04
Duración media dos estudos
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

2

3,5

2

3

5

IPD18-07
% de teses coa calificación de “cum laude”
100,00% 71,43% 100,00%